Tag Archives: กฎหมายทั่วไป

ลงทะเบียนบัตรประชาชนดิจิทัลง่ายนิดเดียว!

ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีความพยายามในการผลักดันการทำงานภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีความสะดวกสบายมากขึ้น หนึ่งในหน่วยงานที่นำร่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้คือ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ให้บริการ “ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” (DOPA-Digital ID)

กฎหมายที่ผู้ประกอบการควรรู้และทำความเข้าใจ ตอนที่ 2

legal knowledge, business law.

ตอนที่ 2 ของซีรี่ “กฎหมายที่ผู้ประกอบการควรรู้และทำความเข้าใจ” ที่จะนำทุกท่านไปพบกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทน และการรับผิดต่อบุคคลภายนอกร่วมกันกับลูกจ้าง

กฎหมายที่ผู้ประกอบการควรรู้และทำความเข้าใจ ตอนที่ 1

legal knowledge, business law.

ตอนแรกของซีรี่ย์ชุด “กฎหมายที่ผู้ประกอบการควรรู้และทำความเข้าใจ” ที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับกฎหมายที่ผู้ประกอบการควรทราบและจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจ