เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ความรู้

ทุก ๆ ภาคส่วนของธุรกิจ เช่น ฝ่ายขาย บัญชี การตลาด การวิจัยและพัฒนา แม้กระทั่งฝ่ายกฎหมาย ล้วนมีส่วนร่วมและมีผลในการเติบโตและความอยู่รอดของบริษัทนะครับ และเมื่อบริษัทก้าวไปข้างหน้าเพื่อปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือเปลี่ยนเแปลงเพื่อให้เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ทุกๆ ภาคส่วนของบริษัทจำเป็นจะต้องปฏิบัติเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยพร้อมกัน หากส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจไม่เปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวแล้ว ก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาทั้งกับภายในและภายนอกได้ครับ งานกฎหมายในบริษัทก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดนะครับ

ความรู้ด้านกฎหมายจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ ลดความเสี่ยงที่มาจากการทำผิดกฎหมาย การไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย หรือความไม่รัดกุมของนิติกรรม รวมไปถึงการสูญเสียโอกาสของธุรกิจได้เป็นอย่างมากครับ

เพื่อให้ท่านไม่พลาดกับเนื้อหาและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อผู้ประกอบการที่จะทำให้ท่านทำธุรกิจได้แบบมั่นใจ ไร้กังวล กด subscribe ด้านล่างเพื่อรับอีเมลข่าวสารของเราได้นะครับ


รับข่าวสารและความรู้ทางกฎหมายเพื่อผู้ประกอบการ!

Newsletter subscriptionTH (#13)

 

บทความล่าสุดของเรา

เพราะเราตระหนักดีว่าความรู้ด้านกฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญสำหรับผู้ประกอบการทุกคน เราจึงตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาคุณภาพดี ที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ เพื่อให้ท่านไม่พลาดในทุกการตัดสินใจ และคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

บทความด้านกฎหมายบริษัทจำกัด

บริษัทจำกัด” นับได้ว่าเป็นรูปแบบนิติบุคคลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพื่อการประกอบธุรกิจ ด้วยคุณสมบัติหลายอย่างที่เหมาะสม และโอกาสที่จะได้รับจากการดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทจำกัด คอร์ปจูริสท์ จึงอยากนำทุกท่านมาพบกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายบริษัทจำกัด ที่จะช่วยให้ท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย